Fundacja "IGOR" z siedzibą w Starej Hucie

 

Fundacja "IGOR" z siedzibą w Starej Hucie, ul. Szmaragdowa 13 powstała 22.06.2012 roku.


Celami statutowymi są:

działanie na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób starszych i osób wywodzących się z rodzin zaniedbanych środowiskowo oraz prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.