Fundacja "IGOR" z siedzibą w Starej Hucie

 

Nasze projekty


Dotychczas zrealizowane projekty:

 1. budowa placu zabaw w Starej Hucie jako miejsca rekreacji ruchowej - koszt 36 000 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 25144,80 zł
 2. utworzenie i wyposażenie Sali fitness w starej Hucie jako miejsca rekreacji ruchowej - koszt 30448 zł, dofinansowanie Unii Europejskiej 24358,40 zł
 3. ”Z nami zdrowiej” - program aktywności ruchowej osób w wieku emerytalnym - 2500 zł
 4. utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – masażysta - 21 000 zł
 5. utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – koordynator projektów -17000 zł
 6. ”Czas na zmiany” - program wsparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin z Gminy Przywidz - 42840 zł

Obecnie realizowane projekty:

 1. ”Żyj aktywnie” - profilaktyczny program rekreacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi
 2. ”Żyj aktywnie!” - program rekreacji ruchowej dla dzieci i młodzieży
 3. ”Czas na zmiany” - zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych
  Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
 4. "Spinka" - międzypokoleniowy program integracji społecznej w gminie Przywidz - działania:
  integracyjny klub "Spinka', szkolenia specjalistyczne, zajęcia z psychologiem, terapia zajęciowa zajęcia ogólnorozwojowe, asystentura osobista.
  Projekt dofinansowany przez Fundację PZU w Warszawie.